In Memoriam – Prof. Jacques Timperman (1930-2016)

In Memoriam

jacques_timperman

Prof. Jacques Timperman verliet ons op 10 mei 2016.
Hij werd geboren te Gent op 3 juli 1930.
Aan de Rijksuniversiteit Gent behaalde hij in 1955 het diploma van licentiaat lichamelijke opvoeding.
In 1956 werd hij er doctor in de genees-, heel- en verloskunde.
Op 15 september 1957 startte hij zijn academische loopbaan als vrijwillig deeltijds assistent bij het Laboratorium voor Gerechtelijke Geneeskunde van de toen Rijksuniversiteit Gent. Hij was op dat moment al actief als geneesheer bij het Ministerie van Landsverdediging.

Op 1 januari 1961 werd hij benoemd tot deeltijds bezoldigd assistent in voornoemd laboratorium.

Tot aan zijn benoeming als voltijds eerstaanwezend assistent op 1 juli 1970 combineerde hij zijn assistentschap aan de faculteit Geneeskunde met zijn militaire diensten, respectievelijk als kapitein - geneesheer, commandant – geneesheer en officier van de militaire gezondheidsdienst.

Op 1 maart 1974 werd hij benoemd tot werkleider van het Laboratorium voor Gerechtelijke Geneeskunde van de faculteit Geneeskunde.

Op 1 oktober 1977 werd hij er benoemd tot voltijds docent. Hij volgde zijn befaamde leermeester prof. Frédéric Thomas op, die in 1976 tot het emeritaat toegelaten. De bevorderingen tot hoogleraar en gewoon hoogleraar volgden respectievelijk op 1 oktober 1985 en op 1 oktober 1987.

Hij ging op emeritaat op 1 oktober 1994 en was vanaf dan gemachtigd de titel van ere-gewoon hoogleraar te voeren.

Prof. Jacques Timperman was een vaak geconsulteerd forensisch arts bij misdaden en rampen. Als deskundige speelde hij een belangrijke rol in gerechtelijke onderzoeken en de identificatie van de slachtoffers (Los Alfaques in Spanje -1978, de vliegtuigramp in Aarsele -1971, de kapseizing van de ‘herald of free enterprise’ in Zeebrugge -1987 en ook bij talrijke dodelijke verkeersongevallen).
Hij was eveneens een zeer geliefde docent in de gerechtelijke geneeskunde aan de faculteit geneeskunde en aan de faculteit rechten ( school voor criminologie), niet alleen in Gent maar ook aan de Vrije Universiteit Brussel waar hij ere-docent werd.
Als vorser trok hij zich het onderzoek van de verdrinking nauw aan het hart en volbracht talrijke publicaties die internationaal een groot impact hadden.

Hij was voorts gewezen voorzitter van het Belgisch Genootschap voor Gerechtelijke Geneeskunde, gewezen lid van het College van gerechtelijk-geneeskundige rechtspraak bij de Gerechtelijke Geneeskundige Dienst (Ministerie van Volksgezondheid) en gewezen lid van talloze wetenschappelijke verenigingen.
We herinneren ons prof. Jacques Timperman als een extroverte en joviale man die weliswaar ook streng kon zijn met zijn medewerkers al was hij steeds rechtvaardig. Voor familie en vrienden was hij een zeer minzaam man.

De crematie vond plaats in intieme kring op 17 mei 2016.

Tandartsen van identificatieteam wachten al jaren op betaling (De Standaard 19-04-2016)

Niet dankzij, maar ondanks de overheid werden de slachtoffers van 22 maart zo snel en nauwkeurig geïdentificeerd. Dat zegt tandarts Eddy De Valck uit Grimbergen. 'De federale overheid slaagt er al jaren in om ons niet te betalen voor ons werk, of – in het beste geval – pas met heel veel vertraging.’- Het volledige artikel van De Standaard leest u hier.

Georges Brahy

georgesbrahyChers Collègues,

J’ai le profond regret de vous faire part du décès survenu le 2 avril 2016 de notre membre d’ honneur le professeur Georges BRAHY, Chargé de cours honoraire à la Faculté de Médecine,
de médecine légale et criminalistique à l’Université de Liège.

Georges BRAHY était entré à l'Université de Liège en 1965 en qualité d'Assistant. Promu Premier assistant (1966) puis Chef de travaux (1976), il était nommé au poste de Chargé cours en 1991. Il dirigera le service de Médecine Légale et de Déontologie jusqu'à sa retraite en 2001.  Il était un membre respecté et actif de notre société, à l’époque entre-autre comme président. Dans les années 90, il était également responsable de l' organisation et du secrétariat de l'Académie Internationale de Médecine Légale.

Fidèle à ses convictions philosophiques, la cérémonie aura lieu le jeudi 7 avril à 11 heures 25 en la salle omniculte du crématorium de Robermont, rue des Coquelicots, 1 à Liège, suivie de l’incinération et de la dispersion des cendres à Robermont.

Si vous voulez manifester votre sympathie, vous pouvez faire un don à «Autisme Liège Asbl» au n° de compte BE30 6343 1178 1011 avec en mention en souvenir de «Georges Brahy».
Je vous prie d'agréer, chers Collègues, l'expression de mes sentiments les plus distingués.

Wim Van de Voorde – François Beauthier – Wim Develter – Raphaël Denooz.

----------------

Beste Collega,

Ik heb de droeve plicht u in kennis te stellen van het overlijden op 2 april jongstleden van ons erelid Georges Brahy, ere-professor gerechtelijke geneeskunde en criminalistiek aan de faculteit geneeskunde van de Universiteit van Luik.

Georges Brahy begon zijn academische carrière aan de universiteit van Luik in 1965, en was achtereenvolgens werkleider (1976) en docent vanaf 1991. Hij was ook directeur van het medicolegaal instituut te Luik. Georges Brahy was een gerespecteerd en actief lid van onze vereniging, ondermeer als voorzitter. In de jaren ’90 was hij tevens actief als secretaris bij de International Academie of Legal Medecine. Van Georges Brahy kan afscheid worden genomen in het funerarium Dethier, rue de Herve, 65 à Grivegnée, van 17 tot 1 uur.

De ceremonie naar zijn filosofische overtuiging zal plaatsvinden in het crematorium van Robermont, rue des Coquelicots, 1 in Luik op donderdag 7 april om 11:25 u.

U kan desgevallend uw medeleven betuigen door een gift aan «Autisme Liège Asbl» te storten op het rekeningnr. BE30 6343 1178 1011 met vermelding “en souvenir de Georges Brahy”.

Wim Van de Voorde – François Beauthier – Wim Develter – Raphaël Denooz.

Brief aan M. J. De Kinder, Directeur-Generaal van het NICC

Geachte heer De Kinder,

In navolging van onze Algemene Vergadering van het Koninklijk Belgisch Genootschap voor Gerechtelijk Geneeskunde (KBGGG - SRMLB), dd. 23/01/2016, nodigen wij u en uw stafleden graag uit voor overleg inzake de positie van het NICC en de perifere forensische centra/experten.

Dit zou kunnen doorgaan op woensdag 20/04/2016 of 27/04/2016 om 18.30u te Leuven.

Bij bevestiging van een van deze data kan tevens de exacte locatie worden afgesproken.

Hoogachtend,
Met vriendelijke groeten.

Download Brief NICC KBGG-SRMLB

Brief aan Minister Geens

Geachte Mijnheer de Minister,

In navolging van onze Algemene Vergadering van het Koninklijk Belgisch Genootschap voor Gerechtelijk Geneeskunde (KBGGG - SRMLB- dd. 23/01/2016 werd door de leden de vraag geopperd voor een contact met de Minister van Justitie.

Onze vereniging behartigt de wetenschappelijke en professionele belangen van de forensische biomedische disciplines in België. Wij zijn dan ook de uitgekozen gesprekspartner aangaande de forensische biomedische wetenschappen en de registratie van de deskundigen in deze vakgebieden.

Zoals uw antwoord op de parlementaire vraag van Mevr. Becq omtrent de gerechtsdeskundigen tijdens de 3e zitting van de 54e zittingsperiode duidelijk naar voor brengt, werkt u aan het Nationaal Register voor Gerechtskundigen waarvan de wet op 1 december 2016 in werking zal treden. U haalt ondermeer een 32 stappen actieplan aan ter staving van de inzet tot het bekomen van een goede verstandhouding en een kwaliteitsvolle relatie tussen Justitie en de gerechtsdeskundigen.

Behoudens vergissing onzentwege werden wij tot op heden nooit geconsulteerd. Vandaar deze uitnodiging tot overleg.

Onze leden, forensisch (bio)medische experten, wensen, mede door de reeds genomen beslissingen, geïnformeerd te worden omtrent toekomstige initiatieven waaraan wij constructief zouden kunnen meewerken.

Hoogachtend,
Met vriendelijke groeten.

Download hier de brief aan Min. Geens

Poste de médecin interne au sein de l’unité de médecine forensique à Genève

Le Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (CURML) cherche actuellement à pourvoir, au sein de l’Unité de Médecine Forensique (UMF) de son site de Genève, un poste de
médecin interne.

Nous offrons :
- la participation à des activités passionnantes et innovantes dans un cadre universitaire prestigieux ;
- l’intégration dans une équipe pluridisciplinaire et hautement qualifiée ;
- une expérience formatrice grâce à l’accompagnement de spécialistes confirmés.

Description des principales missions en lien avec le poste :
- assurer les activités médico-légales de routine sous la direction des médecins spécialistes de l’UMF (levées de corps, autopsies, constats de lésions, expertises sur dossier) ;
- participer activement à l’activité de recherche de l’UMF ;
- contribuer à la formation des étudiants de médecine dans le cadre de leurs stages en médecine légale.

Profil recherché :
- diplôme de médecin suisse ou titre jugé équivalent ;
- expérience en médecine forensique ;
- bonne maîtrise de la langue française (niveau C1 du Cadre Européen Commun de Référence pour les langues exigé pour les non-francophones) ;
- motivation, flexibilité et rigueur attendues.

Merci de postuler par mail uniquement
Le dossier de candidature, rédigé en langue française, devra comprendre : une lettre de motivation, un curriculum vitae et une copie des diplômes.
Les candidatures devront être envoyées au Dr Tony Fracasso à l’adresse tony.fracasso@hcuge.ch.
Date d’entrée en service : 01/01/2016 ou selon accord
Date de fin du contrat : 31/10/2016

Téléchargez l'annonce en .docx

Postes d’assistant spécialiste en Médecine Légale (Hospices Civils de Lyon)

A la demande du Professeur Laurent FANTON (Service de Médecine Légale du CHU de Lyon), veuillez trouver ici deux annonces de postes d'assistant spécialiste en Médecine Légale (Hospices Civils de Lyon).
Vous en souhaitant bonne réception,

Bien cordialement,

Professeur Norbert Telmon, Secrétaire Général de la SFML

Poste assistant 1 Lyon

Poste assistant 2 Lyon

Message to our members

Geachte leden, mede door de talrijke moeilijkheden bij de verandering van de statuten hebben we een trage/uitgestelde start gekend. Sinds 08/09/2015 zijn de correcte nieuwe statuten gepubliceerd...
Chers membres, en raison de nombreuses difficultés rencontrées lors de la modification des status, nous avons observé une lente mise en route sur le plan administratif. Depuis le 9.8.15, les nouveaux articles sont publiés au moniteur...

Download de brief aan onze leden hier / Téléchargez la lettre à nos membres NEWS oct- 2015 KBGGG-SRMLB FR-NL