Publication of the board in Belgische Staatsblad / Moniteur Belge

Finally the newly installed board of our professional society is published in ‘Belgische Staatsblad / Moniteur Belge’. In a short time, our members may expect an invitation to pay their contribution of memberschip for the years 2014 & 2015.

The board also wants to express his sincere sympathy with the relatives of the unfortunate victims of the airplane catastrophy in France the 24th of March. We give all our moral support to our French and German colleagues and collaborators involved in the difficult forensic investigation and identification process.

Belgische Staatsblad

Moniteur Belge

 

Wim Van de Voorde, in the name of the board.

 

 

Persbericht via Belga

Aansluitend aan de actie van collega Werner Jacobs onderschrijft het Koninklijk Belgisch Genootschap voor Gerechtelijke Geneeskunde de aanklacht over de penibele en ontoelaatbare situatie inzake gerechtskosten. Vertegenwoordigers van het KBGGG luiden reeds jarenlang de alarmbel via verschillende kanalen, o.a. ook via  open brieven, interviews, de ronde tafel conferentie in januari 2013, het college van PG’s, contacten met de voorgaande ministers van justitie, senatoren en parlementsleden, de media (o.a. opiniestukken) enz. U vindt deze publicaties als bijlage.

Om aan de toenemende nood aan professionele gerechtelijke geneeskunde te voldoen, ijveren wij voor een permanente en hoogkwalitatieve forensische geneeskunde zoals die gegarandeerd wordt door arts-specialisten in de gerechtelijke geneeskunde. Door het compleet ontbreken van enig statuut en de ondermaatse tarieven voor de geleverde prestaties wordt de uitoefening van dit beroep onmogelijk gemaakt en is zij derhalve met uitsterven bedreigd. Als bovendien ook nog eens de uitbetaling van onze, totaal ontoereikende, onkostenstaten doodleuk gedurende het ganse afgelopen jaar wordt gestaakt, bovenop de reeds opgelopen achterstallen van vorige jaren, is dit een letterlijk onleefbare situatie en getuigt dit van een ongelooflijk misprijzen voor deskundigen in strafzaken die nochtans een onmisbare bijdrage leveren tot de waarheidsvinding, en dus rechtvaardige justitie.

Namens
Wim Van de Voorde, voorzitter KBGGG en stagemeester gerechtelijke geneeskunde – Wim Develter, secretaris

Bijlagen:

KBGGG/SRMLB Annual Symposium

The annual symposium of the KBGGG/SRMLB will be held on the 7th of November  at the Thermotechnisch Instituut in Heverlee (campus Arenberg, KULeuven) and will revolve around the medicolegal aspects of the assessment of fitness to drive. A more practical session will take place on the 6th of November at the BIVV/IBSR in Brussels.
For more information on this subject see Upcoming Events or click here.