The video capture of the symposium on 23rd and 24th October 2020 is available online

Les 5 associations organisatrices EEEI, CNEJ, BENEVERMEDEX, AMEJ (Association des Médecins Experts Judiciaires) et la SRMLB (Société Royale de Médecine Légale de Belgique) vous donnent la possibilité de revoir/voir les vidéos de l’ensemble des contributeurs qui ont participé au colloque des 23 et 24 octobre 2020. Pour y avoir accès, contribuer financièrement par un don symbolique aux 5 associations organisatrices.

Cliquez ci-dessous sur “Inscrivez-vous !“.

The 5 organising associations EEEI, CNEJ, BENEVERMEDEX, AMEJ (Association des Médecins Experts Judiciaires) and the SRMLB (Société Royale de Médecine Légale de Belgique) give you the possibility to watch again or to see the videos of all the contributors who took part in the symposium on 23 and 24 October 2020. To have access to them, contribute financially by a symbolic gift. Click on “Register in order to watch the video“.

Artificial Intelligence in Judicial Expertise

Let’s look to the future and understand how artificial intelligence is and will be one of the essential tools that will allow us to continue our professional activities and implement more effective preventive measures.

The congress of 23 and 24 October 2020 in the theatre of Mechelen will present you with high quality speakers how artificial intelligence takes place in a concrete way used in medical and expert fields.

More information here.

marc de leeuw

Wetsdokter Marc De Leeuw overleden: “Ik ben de enige wetsdokter die zijn doodsoorzaak kent zonder autopsie”

Professor Doctor Marc De Leeuw (53), de gerechtsdeskundige die onder meer is aangesteld in de zaak-Kim De Gelder, -Ronald Janssen en -Hans Van Themsche, is vorige week na een slepende ziekte overleden. VRT-journaliste Machteld Libert had de afgelopen maanden gesprekken met hem : https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/12/25/marc-de-leeuw/

Wetsontwerp (oprichting van een nationaal register) – Projet de loi (établir un registre national)

U vindt hier een wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van strafvordering, het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 10 april 2014 tot wijziging van verschillende bepalingen met het oog op de oprichting van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen en tot oprichting van een nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken.

Vous trouvez ici le projet de loi modifiant le Code d’instruction criminelle, le Code judiciaire et la loi du 10 avril 2014 modifiant diverses dispositions en vue d’établir un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés