Congres International Society of Forensic Radiology and Imaging (ISFRI)

Van 12 tot 14 Mei wordt in het Academisch Medisch Centrum Amsterdam het jaarlijkse congres van de International Society of Forensic Radiology and Imaging (ISFRI) georganiseerd. De ISFRI is de enige wetenschappelijk vereniging in de wereld die zich exclusief richt op het gebruik van forensische radiologie en andere beeldvormende technieken in het forensische veld. Tijdens dit congres van 2,5 dagen zullen tal van internationale en nationale sprekers aan bod komen die state of the art voordrachten zullen geven. Daarnaast zullen er wetenschappelijk presentaties worden gehouden over lopen wetenschappelijk onderzoek. Gezien de snelle ontwikkelingen op dit gebied en de te verwachtten toename van met name post mortale CT in het forensische veld in Nederland biedt dit congres een unieke kans om kennis te maken met de experts in dit veld en op de hoogte te worden gebracht over de huidige stand van zaken.

 Alle relevante informatie over het congres kan worden gevonden op onze website: www.isfri2016.org

 Als organisatie comité hopen wij u te mogen begroeten tijdens het congres.

 Met vriendelijke groet,

 Prof. Dr. Rick R. van Rijn, voorzitter ISFRI

Namens het organisatie comité