Studiedag NICC – Journée d’étude INCC

Studiedag “Het nationaal register van gerechtsdeskundigen, vertalers en tolken: welke zijn de verwachtingen van de wet van 10 April 2014?” (Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie en het ‘Centre d’Etudes sur la Police’).

La journée d’étude: “Le registre national des experts judiciaires, et celui des traducteurs et des interprètes : Quelles attentes à l’égard de la loi du 10 avril 2014 ? (l’Institut National de Criminalistique et de Criminologie et le Centre d’Etudes sur la Police).

Studiedag Deskundigen NICC-CEP (NL)

Journée Expertise INCC-CEP (FR)