In Memoriam – Prof. Jacques Timperman (1930-2016)

In Memoriam

jacques_timperman

Prof. Jacques Timperman verliet ons op 10 mei 2016.
Hij werd geboren te Gent op 3 juli 1930.
Aan de Rijksuniversiteit Gent behaalde hij in 1955 het diploma van licentiaat lichamelijke opvoeding.
In 1956 werd hij er doctor in de genees-, heel- en verloskunde.
Op 15 september 1957 startte hij zijn academische loopbaan als vrijwillig deeltijds assistent bij het Laboratorium voor Gerechtelijke Geneeskunde van de toen Rijksuniversiteit Gent. Hij was op dat moment al actief als geneesheer bij het Ministerie van Landsverdediging.

Op 1 januari 1961 werd hij benoemd tot deeltijds bezoldigd assistent in voornoemd laboratorium.

Tot aan zijn benoeming als voltijds eerstaanwezend assistent op 1 juli 1970 combineerde hij zijn assistentschap aan de faculteit Geneeskunde met zijn militaire diensten, respectievelijk als kapitein – geneesheer, commandant – geneesheer en officier van de militaire gezondheidsdienst.

Op 1 maart 1974 werd hij benoemd tot werkleider van het Laboratorium voor Gerechtelijke Geneeskunde van de faculteit Geneeskunde.

Op 1 oktober 1977 werd hij er benoemd tot voltijds docent. Hij volgde zijn befaamde leermeester prof. Frédéric Thomas op, die in 1976 tot het emeritaat toegelaten. De bevorderingen tot hoogleraar en gewoon hoogleraar volgden respectievelijk op 1 oktober 1985 en op 1 oktober 1987.

Hij ging op emeritaat op 1 oktober 1994 en was vanaf dan gemachtigd de titel van ere-gewoon hoogleraar te voeren.

Prof. Jacques Timperman was een vaak geconsulteerd forensisch arts bij misdaden en rampen. Als deskundige speelde hij een belangrijke rol in gerechtelijke onderzoeken en de identificatie van de slachtoffers (Los Alfaques in Spanje -1978, de vliegtuigramp in Aarsele -1971, de kapseizing van de ‘herald of free enterprise’ in Zeebrugge -1987 en ook bij talrijke dodelijke verkeersongevallen).
Hij was eveneens een zeer geliefde docent in de gerechtelijke geneeskunde aan de faculteit geneeskunde en aan de faculteit rechten ( school voor criminologie), niet alleen in Gent maar ook aan de Vrije Universiteit Brussel waar hij ere-docent werd.
Als vorser trok hij zich het onderzoek van de verdrinking nauw aan het hart en volbracht talrijke publicaties die internationaal een groot impact hadden.

Hij was voorts gewezen voorzitter van het Belgisch Genootschap voor Gerechtelijke Geneeskunde, gewezen lid van het College van gerechtelijk-geneeskundige rechtspraak bij de Gerechtelijke Geneeskundige Dienst (Ministerie van Volksgezondheid) en gewezen lid van talloze wetenschappelijke verenigingen.
We herinneren ons prof. Jacques Timperman als een extroverte en joviale man die weliswaar ook streng kon zijn met zijn medewerkers al was hij steeds rechtvaardig. Voor familie en vrienden was hij een zeer minzaam man.

De crematie vond plaats in intieme kring op 17 mei 2016.