Persbericht via Belga

Aansluitend aan de actie van collega Werner Jacobs onderschrijft het Koninklijk Belgisch Genootschap voor Gerechtelijke Geneeskunde de aanklacht over de penibele en ontoelaatbare situatie inzake gerechtskosten. Vertegenwoordigers van het KBGGG luiden reeds jarenlang de alarmbel via verschillende kanalen, o.a. ook via  open brieven, interviews, de ronde tafel conferentie in januari 2013, het college van PG’s, contacten met de voorgaande ministers van justitie, senatoren en parlementsleden, de media (o.a. opiniestukken) enz. U vindt deze publicaties als bijlage.

Om aan de toenemende nood aan professionele gerechtelijke geneeskunde te voldoen, ijveren wij voor een permanente en hoogkwalitatieve forensische geneeskunde zoals die gegarandeerd wordt door arts-specialisten in de gerechtelijke geneeskunde. Door het compleet ontbreken van enig statuut en de ondermaatse tarieven voor de geleverde prestaties wordt de uitoefening van dit beroep onmogelijk gemaakt en is zij derhalve met uitsterven bedreigd. Als bovendien ook nog eens de uitbetaling van onze, totaal ontoereikende, onkostenstaten doodleuk gedurende het ganse afgelopen jaar wordt gestaakt, bovenop de reeds opgelopen achterstallen van vorige jaren, is dit een letterlijk onleefbare situatie en getuigt dit van een ongelooflijk misprijzen voor deskundigen in strafzaken die nochtans een onmisbare bijdrage leveren tot de waarheidsvinding, en dus rechtvaardige justitie.

Namens
Wim Van de Voorde, voorzitter KBGGG en stagemeester gerechtelijke geneeskunde – Wim Develter, secretaris

Bijlagen: