De eerste leerstoel forensische pathologie (Dr. Bela Kubat)

De Rector Magnificus van de Universiteit Maastricht maakt bekend dat mevrouw Dr. Bela Kubat benoemd in de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences tot bijzonder hoogleraar ‘Forensische Pathologie’ zich voorstelt op vrijdag 11 december 2015 om 16.30 uur precies dit ambt te aanvaarden met het uitspreken van een rede in de Aula van de Universiteit Maastricht, Minderbroedersberg 4-6 te Maastricht

De titel van de oratie is:
“De eerste leerstoel forensische pathologie”

Belangstellenden worden uitgenodigd deze plechtigheid bij te wonen.
Na afloop is er een receptie.

CBS 11481 Uitnodiging Mw prof Kubat – Len Cuppens.pdf