Brief aan M. J. De Kinder, Directeur-Generaal van het NICC

Geachte heer De Kinder,

In navolging van onze Algemene Vergadering van het Koninklijk Belgisch Genootschap voor Gerechtelijk Geneeskunde (KBGGG – SRMLB), dd. 23/01/2016, nodigen wij u en uw stafleden graag uit voor overleg inzake de positie van het NICC en de perifere forensische centra/experten.

Dit zou kunnen doorgaan op woensdag 20/04/2016 of 27/04/2016 om 18.30u te Leuven.

Bij bevestiging van een van deze data kan tevens de exacte locatie worden afgesproken.

Hoogachtend,
Met vriendelijke groeten.

Download Brief NICC KBGG-SRMLB

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *