Brief aan Minister Geens

Geachte Mijnheer de Minister,

In navolging van onze Algemene Vergadering van het Koninklijk Belgisch Genootschap voor Gerechtelijk Geneeskunde (KBGGG – SRMLB- dd. 23/01/2016 werd door de leden de vraag geopperd voor een contact met de Minister van Justitie.

Onze vereniging behartigt de wetenschappelijke en professionele belangen van de forensische biomedische disciplines in België. Wij zijn dan ook de uitgekozen gesprekspartner aangaande de forensische biomedische wetenschappen en de registratie van de deskundigen in deze vakgebieden.

Zoals uw antwoord op de parlementaire vraag van Mevr. Becq omtrent de gerechtsdeskundigen tijdens de 3e zitting van de 54e zittingsperiode duidelijk naar voor brengt, werkt u aan het Nationaal Register voor Gerechtskundigen waarvan de wet op 1 december 2016 in werking zal treden. U haalt ondermeer een 32 stappen actieplan aan ter staving van de inzet tot het bekomen van een goede verstandhouding en een kwaliteitsvolle relatie tussen Justitie en de gerechtsdeskundigen.

Behoudens vergissing onzentwege werden wij tot op heden nooit geconsulteerd. Vandaar deze uitnodiging tot overleg.

Onze leden, forensisch (bio)medische experten, wensen, mede door de reeds genomen beslissingen, geïnformeerd te worden omtrent toekomstige initiatieven waaraan wij constructief zouden kunnen meewerken.

Hoogachtend,
Met vriendelijke groeten.

Download hier de brief aan Min. Geens

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *